Ansøg om coaching

 
 
 
 
 
Ja, jeg har læst, hvad coaching ER og IKKE er !
 
 
 

Hvad er coaching?

Coaching som vi kender det i dag, blev for alvor sat på verdenskortet i 90´erne. Begrebet coaching blev faktisk skabt helt tilbage i 1500 tallet og er siden dengang, blevet formet til det vi kender i dag.

Mange tror fejlagtigt, at coaching er en form for behandling eller terapi. Coaching er slet ikke at sammenligne med nogle af delene. Mens mange former for terapi handler om at bearbejde en udfordring i fortiden eller nutiden, så er coaching reslutatorienterede samtaler, der fokuserer på ønskede mål og tilstande i fremtiden.
At bruge coaching er et af de mest kraftfulde værktøjer til at opnå hurtig forandring i sit liv. Det bliver ofte omtalt som en slags "Quick Fix", fordi fokuspersonen/klienten i mange tilfælde formår at lave drastiske ændringer i sit liv på meget kort tid.
I coachingsamtaler bliver der kun givet rådgivning til fokuspersonen/klienten i meget begrænset omfang. Grundlæggende tages der udgangspunkt i, at fokuspersonen/klienten selv har alle svarene, løsningerne og ressourcer inden i sig selv. Det er coachens opgave, at hjælpe til at afdække disse ved hjælp af spørgsmål og spørgeteknikker, så fokuspersonen/klienten kan få indfriet sine mål og drømme.


Alt hvad der tales om i en coachingsession, forbliver fortroligt mellem coach og fokusperson!